Nasi Bohaterowie

Bez wyjątków

Choroba dziecka to bardzo trudne doświadczenie, mnóstwo wyrzeczeń, rehabilitacje i ciężka praca. To także, a może przede

wszystkim radość z każdej wspólnej chwili, uśmiechu, postępu w rozwoju, czy obecność w krótkim życiu. To również sukcesy

sportowe, naukowe mimo niepełnosprawności. Tymi przeżyciami dzielą się nasi bohaterowie w swoich historiach.