Polityka

Prywatności

i plików cookies

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka szanuje prawo do prywatności wszystkich osób przekazujących mu jakiekolwiek informacje o sobie.

Dokładamy najwyższych starań, by wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nasza polityka prywatności i plików cookies informuje, jak przetwarzamy dane osób odwiedzających stronę internetową znajdującą się pod adresem

www.bezwyjatkow.pl.

 

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem www.bezwyjatkow.pl, jesteśmy my, czyli Polskie

Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie. Dokładny adres siedziby to: ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków. Polskie Stowarzyszenie

Obrońców Życia Człowieka jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140437. Jego NIP to: 6792566512, a REGON: 357017981.

 

II. Inspektor Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw

przez e-mail: ido@bezwyjatkow.pl; telefon: 12 421-08-43 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

 

III. Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane, które Użytkownik podaje i pozostawia podczas przebywania w serwisie internetowym znajdującym się pod adresem

www.bezwyjatkow.pl. Nigdy nie zabiegamy o identyZkację Użytkowników naszego serwisu internetowego.

Nasza strona internetowa – tak jak prawie każda strona internetowa w sieci Internet – wykorzystuje pliki cookies (zwane też „ciasteczkami”). Są to niewielkie

pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową w urządzeniu Użytkownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna na podstawie

wcześniej zapisanych „ciasteczek” jest w stanie rozpoznać urządzenie, z którego korzysta Użytkownik.

Stosowane przez nas pliki cookies nie służą do identyZkacji Użytkowników i na ich podstawie nie jest w żaden sposób ustalana ich tożsamość.

Użytkownik strony może przygotować swoją przeglądarkę internetową do uniemożliwiania zapisywania plików cookies. Odpowiednią funkcję można znaleźć

w opcjach ustawień przeglądarki internetowej.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, może prowadzić za pośrednictwem swojej strony internetowej www.bezwyjatkow.pl usługę newslettera.

Użytkownik chcący korzystać z tej usługi jest zobowiązany do podania swojego poprawnego adresu e-mail, na który Stowarzyszenie może wysyłać swoje

wiadomości.

 

IV. W jakim celu oraz na jakiej podstawie przetwarzamy dane

Pliki cookies na naszej stronie internetowej www.bezwyjatkow.pl wspomagają tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób

Użytkownicy korzystają z jej zasobów, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Dane, jakie pozyskujemy dzięki „ciasteczkom” przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, polegającego na chęci poprawiania działania

naszej strony internetowej, znajdującej się pod adresem www.bezwyjatkow.pl, a także w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pozyskane od Użytkowników newslettera adresy e-mail wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania ważnych wiadomości związanych z działalnością statutową

Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Korespondencję tego typu prowadzimy na podstawie zgody, którą musiał wyrazić Użytkownik podczas

zapisywania się do usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

V. Jak długo przetwarzamy dane

Serwer, na którym utrzymywana jest strona internetowa znajdująca się pod adresem www.bezwyjatkow.pl, ma dostęp wyłącznie do plików cookies, które

wcześniej sam umieścił na urządzeniach Użytkowników, o ile nie wygasła ich ważność (która jest cechą pliku cookie) lub Użytkownik samodzielnie ich nie

usunął. Usunięcie plików cookies, zebranych przez urządzenie Użytkownika, umożliwia każda przeglądarka internetowa, a odpowiednią funkcję można znaleźć

w jej opcjach ustawień.

Korzystamy z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (Google Analytics), zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies.

Warto wiedzieć, że niemalże każda strona internetowa na świecie używa jakiegoś oprogramowania analitycznego i nie jest to żadnym nadużyciem. Według

statystyk, najczęściej wykorzystywane jest narzędzie Google Analitycs. Zasady Google Analytics dotyczące bezpieczeństwa i prywatności można przeglądnąć

pod następującym adresem: www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.

Adresy e-mail, które pozyskaliśmy od Użytkowników usługi newsletter, przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Odpowiednią opcję

można znaleźć w każdym liście e-mail wysłanym w ramach działania usługi newsletter.

 

VI. Czy proAlujemy dane Użytkowników naszego serwisu internetowego

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka nie prowadzi takich działań na danych podanych i pozostawionych przez Użytkowników serwisu

internetowego www.bezwyjatkow.pl.

 

VII. Jakie prawa przysługują Użytkownikom naszego serwisu internetowego

Nigdy nie zabiegamy o identyZkację Użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bezwyjatkow.pl. Nie licząc ewentualnego

pozostawienia adresu e-mail w celu korzystania z usługi newslettera, jedynym śladem, którym dysponujemy po odwiedzinach Użytkowników na naszej stronie

internetowej, są anonimowe dane zebrane przez narzędzie Google Analytics. Są to statystyki użytkowania strony. Widzimy przybliżone dane dotyczące tego,

skąd pochodzą nasi Użytkownicy, jak traZli do naszego serwisu, co oglądają i jak długo, w co klikają. Takie dane bardzo ułatwiają prowadzenie i poprawianie

naszego serwisu internetowego.

Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na to, żeby jego odwiedziny naszej strony internetowej znalazły się w dostępnych dla nas anonimowych statystykach. W

tym celu powinien zainstalować dodatek do swojej przeglądarki internetowej, przygotowany przez twórcę narzędzia Google Analytics. Taki dodatek można

znaleźć pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Użytkownik usługi newsletter w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail podanego podczas rejestracji w usłudze. Po

wycofaniu zgody, adres Użytkownika zostanie usunięty z bazy danych adresów e-mail, wykorzystywanych do prowadzenia usługi newsletter Polskiego

Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

 

VIII. Komu udostępniamy dane

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka nikomu nie udostępnia zebranych przez siebie anonimowych danych statystycznych o Użytkownikach

serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.bezwyjatkow.pl. Nie przekazuje także nikomu adresów e-mail, zebranych w ramach działania

usługi newsletter.