O nas

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 roku w Krakowie. Naszą misją jest troska o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju. Od 20 lat realizujemy ją poprzez edukację w zakresie postaw pro-life. Jesteśmy przekonani, że warunkiem uznania godności każdego nienarodzonego dziecka i przyznania mu bezwarunkowego prawa do życia, jest właśnie edukacja.

Działania edukacyjne łączymy z wymierną pomocą charytatywną. Osoby potrzebujące korzystają z dwóch programów pomocowych. Fundusz Ochrony Macierzyństwa zapewnia pomoc finansową kobietom w ciąży, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. W ramach Funduszu kobieta otrzymuje comiesięczne wsparcie w wysokości 500 zł.

Środki są wypłacane już w ciąży, dzięki czemu mama może m.in. skompletować wyprawkę dla noworodka, zapłacić za wizyty lekarskie, kupić pieluchy. Wsparcie jest przyznawane do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia.

Drugi program pomocowy, Fundusz Dziecka Chorego, to wsparcie dla rodziców podejmujących trud wychowania niepełnosprawnego dziecka. Przekazane środki trzeba rozliczyć na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego i środków higienicznych dla chorego dziecka. Naszymi podopiecznymi są dzieci ze zdiagnozowanymi zespołami wad genetycznych, chore na padaczkę lekooporną, dziecięce porażenie mózgowe czy zespół Downa. Jesteśmy przekonani, że pomoc charytatywna, świadczona przez organizacje pro-life, nie jest „opcją”, którą można wybrać lub nie. To nasz moralny obowiązek i warunek budowania wiarygodnego obrazu obrońcy życia.

Telefon zaufania Pro-life  798 636 493

Przy telefonie dyżuruje certyfikowana psychoterapeutka, która jest również nauczycielem metod rozpoznawania płodności i specjalistką od etyki seksualnej.

Telefon Zaufania Pro-Life jest czynny: w środy od godz. 19 do 21 i w piątki od godz. 10 do 12.